2012 m. sausio 17 d., antradienis

Padėka

Nuoširdžiai dėkojame Anykščių šv. Mato parapijos klebonui, parodžiusiam tikrą krikščioniškos tolerancijos pavyzdį ir išreklamavusio Anykščių krikščionių bažnyčios tinklalapį Anykščių rajono Kultūros tarybos nariams. Tepadeda Jums Viešpats Jūsų geruose darbuose.