2011 m. sausio 11 d., antradienis

Kai ateina laikas


Laikas yra tokia savoka, kurios nesuprantame - jis yra, jo nėra, tai ne tas laikas, tai neatėjo laikas, tai praleidau laiką, tai prabėgo laikas. Žodžiu, galime vaikytis laiką kaip kokią vištą po kiemą ir vis tiek nepagausime už uodegos.
Kas dabar vyksta - tiesiog nebesivaikome laiko. Ir laikas turi Viešpatį, kuris pasako - ateik, ir laikas ateina.
Atėjo laikas naujiems dalykams, atėjo laikas gyventi su Dievu ir dėl Dievo. Atėjo laikas Dvasios judėjimui ir tam, kad daugelis dalykų būtų sulaužyti, pakeisti ir atnaujinti. Atėjo laikas gimti tam, kas augo nematomas. Jaučiame, kaip Dievo Dvasia ruošia kažką naujo šiais metais. Tai nebus lengva, nes šėtonas pareikalaus persijoti, ir iš dalies tai jau vyksta. Ir virš viso to - galinga Dievo ranka, pranokstanti mūsų supratimą. Tebūna Jam šlovė, nes jau atėjo laikas.