2010 m. sausio 25 d., pirmadienis

Ėjimas paskui - jokių ginklųMėnuo jau beveik baigiasi, galima ir rezultatus suskaičiuoti. Žinoma, mes, žmonės, greiti skaičiuoti dydžius, procentus ir pasiekimus. Kaip ten bebūtų, tačiau visada atsiliekame nuo Viešpaties plano. Biblija išsako Dievo troškimą:"Kad visi išsigelbėtų ir pasiektų tiesos pažinimą". Kol yra nors vienas neišgelbėtas žmogus, tol planas nebus įvykdytas.
Tačiau ar mes sekame ir kiek sekame? Ar girdime Ganytojo balsą, kad galėtume sekti paskui? Mes meldžiamės, kad Dievas kalbėtų žmonėms ir tikim, kad Jis netyli.
Sekmadienį po maldų vienas žmogus pasakė:"Jau kelintą kartą sapnuoju tarybinę armiją. Jokių ginklų, jokio muštro, tik leitenantas prieina ir rodo man Bibliją"...
Taigi, jokių ginklų, išskyrus Dievo ginklus. Biblija sako, kad mes - Jo ganyklos avys. Avys nesukurtos kovai, jos nelaksto po miškus ir neieško grobio. Avys girdi šeimininko balsą ir seka paskui. Kur veda Ganytojas? Į lankas, kuriose netrūksta maisto. Todėl esam mokomi pasitikėti, galbūt dabar reikia eiti per sniegą, per plikus laukus, tačiau Jis žino, kur mus veda. Pasitikėkim. Viešpačiui paklusnumas Jo balsui malonesnis negu mūsų pergalės ar rezultatai.

2010 m. sausio 5 d., antradienis

Pažiūrėkim pro langą


Sveikinimai su 2010 atėjusiais tikėjimo namiškiams ir visiems pažįstamiems.
Ką žada šitie metai niekas negali pasakyti. Praėjusieji bendruomenei buvo labai intensyvūs - Dievas karpė, grynino, apipjaustė ir valė. Tai ne visai malonus procesas mūsų kūnams, tačiau jam pasiduoti verta. Pergalės į mūsų gyvenimą ateina tada, kai palaužiamas mūsų kūniškumas ir apvalomi mūsų norai.
Panašu, kad ir šiais metais ramybės neturėsime. Viešpats rodo, kad Jis nenustos klibinti mūsų nusiteikimo, neduos miegoti.
Žodis šiems metams bendruomenei iš Ozėjo 12 skyriaus. "Aš dar kartą apgyvendinsiu jus palapinėse, kaip iškilmingos šventės metu".
Kas įleidome šaknis į teologiją,jaučiamės tvirti ir saugūs, teks jas ištraukti ir pasisodinti, kaip tam medžiui, jūroje.