2009 m. lapkričio 22 d., sekmadienis

Klonų ataka - eilinis epizodas


Kas įvyko per mėnesį? Daug kas. Krikščioniškas gyvenimas nėra vien ėjimas pasišvilpaujant. Ko gero, šį mėnesį patyrėme ne vieną ataką. Viena, ką išmokome - viską Viešpats paverčia į gera, net ir tai, kas bloga. Esame mokomi Jokūbo laiške užrašytų žodžių "Mano broliai, laikykite didžiausiu džiaugsmu, kai patenkate į visokius išbandymus. Žinokite, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę".
Ramaus gyvenimo tikėtis vargu ar galime, o ir nesiekiame, nes parašyta, kad kiekvienos bažnyčios, net ir pačios mažiausios paskirtis yra ta, kad "dabar per bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms danguje visokeriopa Dievo išmintis" Efeziečiams 3;10.
Iš kur atsiranda klonai? Savo vasalus pasiunčia kunigaikštystės ir valdžios. Jie stiprūs, pikti, įtakingi ir ginkluoti, o mes turime tik viltį. Beje, klonai nežino, kad viltis niekada neapgauna.