2009 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

Evangelizacija su David Hathaway


Spalio 9-11 dienomis Vilniuje, Siemens arenoje, vyks evangelizacija su pastoriumi iš Anglijos David Hataway. Susirinkimų metu bus daug muzikos, pasirodys žinomi atlikėjai - Ovidijus Vyšniauskas, grupė "Gyvai", "Hillsong" Kijevo grupė, bus parodytas miuziklas. Susirinkimų metu bus meldžiamasi už ligonius.

Bendram darbui Lietuvoje susijungė 50 krikščionių bendruomenių. Anykščių krikščionių bažnyčia taip pat dalyvauja evangelizaciniuose renginiuose, iš Anykščių norinčius patekti į evangelizaciją veš autobusas. Tai puiki proga atnaujinti savo dvasinį gyvenimą ir pradėti pirmuosius žingsnius sekant Kristumi.

2009 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis

Skaitymo klausimas

Dabar žmonės raštingi ir skaito viską, kas po ranka papuola. Kitaip nei tarybiniais laikais net ir laikraščius prenumeruoja visai ne tam, kad pietus įsivyniotų. Beje, kitaip, nei tarybiniais laikais, ir knygų visokių yra. Sakykim, galima nusipirkti Bibliją.
Bibliją, skaito ir cituoja dabar daug kas - tie patys buvę komunistai, kiti politikai, ateistai ir net homoseksualai, labai jau didelė ir patogi knyga, visko joje rasi, ypač tinkama, kai nori įrodyti, kad tu teisus, o kitas - ne, be to, ir interpretuoti - didžiulė įvairovė. Galima Bibliją naudoti ne tik skaitymui, bet ką nors ja prispausti, puikiai tinka Biblija susidėti receptus arba slėpti pinigus.
Mes stengiamės Bibliją naudoti pagal paskirtį - skaityti, turime kelis paprastus principus.
1.Biblija galutinis ir neginčijamas autoritetas tikėjimo klausimais.
2. Nieko negalima iš jos išmesti, nieko pridėti.Negalima naudoti Biblijos tiesų sau pateisinti ir teigti to, ko nėra joje parašyta.
3. Biblijoje išdėstytos tiesos yra amžinos ir nekintančios, nepriklausančios nuo laikotarpio ir madų.
4. Biblija nėra Dievas, tačiau tai yra apreiškimas apie Dievą ir Jo galutinis Dievo valios išdėstymas žmonėms.
5. Biblija nėra Dievas, bet Dievas kalba Šventąja Dvasia per Bibliją žmonėms savo Žodį asmeniškai, taip pat ir bažnyčiai.
6.Dvasingumas, mokymai ir praktikos, kurios remiasi ne Biblija arba išeina už Biblijos ribų, yra ne iš Dievo.
7.Biblijoje nėra klaidų, netikslumų, neatitikimų, atsitiktinumų - tai tikras Kūrėjo žodis žmonėms.

2009 m. rugsėjo 4 d., penktadienis

Apie istoriją


Jei kas domisi mūsų istorija, tai pasakytume, jog laikomės tokio požiūrio - istorija nėra studijuojama, o kuriama.
Kiekviena karta privalo sau atrasti Evangeliją. Jos neįmanoma paveldėti, išsaugoti, palikti testamentu, nes Dievo žinia apie Jo sūnaus mirtį ir prisikėlimą turi priimti asmeniškai ir be tarpininkų. Visiškai neturi įtakos nei mūsų gyvenimo patirtis, nei tradicijos, nei asmeninės savybės ar žinios (kaip neturės ir tada, kai stosim Teisėjo akivaizdon), svarbu tai, ar tu tampi Dievo istorijos dalis savo kartoje.
Anykščių krikščionių bažnyčios istorija tokia - susitikom keletas žmonių po skaudžios nelaimės vienoje šeimoje maldai, nes fiziškai niekuo padėti negalėjome. Dievas atsakė į mūsų maldas, nusprendėme rinktis pastoviai, atsirado poreikis dalintis išgyvenimais, Dievo žodžio pažinimu, giedoti. Taip ir darome, kaip nusprendėme. Nepasakytume, kad aplinkiniai buvo sužavėti mūsų sprendimu - patyrėme pakankamai priešiškumo, apkalbų ir smerkimo. Ir tebepatiriame. Tačiau nepaisant visko nusprendėme sekti paskui Jėzų, pritars mums kiti, ar nepritars. Todėl esame linkę kurti istoriją.
Biblija sako: "Kas buvo, tas ir yra, o kas bus, jau yra buvę. Dievas pašaukia praeitį" Ekleziasto 3;15

2009 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis

Kieno ranka ant tavo gyvenimo?


"Ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo Jo žvilgsnio, bet visa yra nuoga ir atidengta akims To, kuriam turėsime duoti apyskaitą".
Hebrajams 4;13
Esame dėkingi Viešpačiui Jėzui, kuris uždėjo ranką ant mūsų. Kieno ranka ant tavo gyvenimo?