2013 m. spalio 1 d., antradienis

Mes gyvi

 Senokai berašyta. buvo visokių gripo epidemijų ir visokių kitokių įvykių. tačiau pasveikome, esame gyvi. Vasara prabėgo, čia pora nuotraukyčių, kai svečiuose buvo latviai atvažiavę, o mes jau daugumą išleidę ant pievelės valgėme. Vėl žada užsukti lapkričio mėnesį ir dar atsivežti kitų kaimynų - baltarusių.


2012 m. gruodžio 27 d., ketvirtadienis

Baigiasi metai

Sveikinimai visiems mus pažįstantiems, metai baigiasi. Būkit palaiminti naujaisiais stipriau negu pernai.
Anykščių krikščionių bažnyčia

2012 m. rugpjūčio 20 d., pirmadienis

Varara į pabaigąVasara jau į pabaigą, viskas buvo puiku, vėl sulaukėme nemažai svečių. Praeitą savaitgalį pas mus tarnavo latvių komanda iš Rygos ir Liepojos. Nuotraukoje - metodistų bažnyčioje dabar tarnaujantis Juris Liepa.

2012 m. gegužės 25 d., penktadienis

Pavasaris 2012

Pavasaris geras dalykas, su kuo visus ir sveikinam, šiuo metu - laikina emigracija.
Ezekielio 22:24 „Žmogaus sūnau, sakyk jiems: ‘Tu esi neapvalyta žemė, tavyje nelijo mano pykčio dieną’.

2012 m. balandžio 14 d., šeštadienis

2012 m. vasario 18 d., šeštadienis

Mūsų bėdos

Mūsų bėdos visada pačios didžiausios. Prisiminkime kartais, kokios jos būtų, jeigu nebūtų To, kuris mus pridengia.

2012 m. sausio 17 d., antradienis

Padėka

Nuoširdžiai dėkojame Anykščių šv. Mato parapijos klebonui, parodžiusiam tikrą krikščioniškos tolerancijos pavyzdį ir išreklamavusio Anykščių krikščionių bažnyčios tinklalapį Anykščių rajono Kultūros tarybos nariams. Tepadeda Jums Viešpats Jūsų geruose darbuose.